اگر طاهره خواهری مثل خود داشت! گفتگو با پونه پیرا

August 25, 2018

لینک ژورنال ۲ ایران آکادمیا

https://agora.iranacademia.com/archives/1403

لینک مقاله «اگر طاهره خواهری مثل خود داشت!» به نقل از ژورنال ۲ ایران آکادمیا

https://agora.iranacademia.com/archives/1424

 

00:0000:00

مژده! اپیزود اول با عنوان «آشنا شوید!»ه

June 12, 2018

 لینکهای مفید که در این اپیزود صحبت می‌شوند

   آکادمیا

آکادمیکس

آگورا

00:0000:00