Iran Academia ایران آکادمیا

گفتگو با داریوش آشوری، علل عقب ماندگی و نقد روشنفکری ایران، بخش چهارم و پایانی

December 31, 2018

لینک‌های مفید:  

سایت رسمی کنفرانس انقلاب ایران، پس از 40 سال، گسست‌ها و پیوستگی‌ها

📌 هر دوشنبه اپیزود تازه ای از #پادکست_ایران_آکادمیا در دسترس شماست

📌در این سری از مصاحبه‌های ایران آکادمیا با پژوهشگران و اندیشمندان پیش‌کسوت در حوزه‌های مختلف علوم انسانی گفتگو می‌کنیم تا ضمن آشنایی با زندگی آنها، از مهمترین پژوهشهای ایشان و رویدادهای موثر بر روند فکری آنها بشنویم و از تجارب زیسته آنها بیاموزیم و بهره ببریم.

📌دومین مجموعه، گفتگو با #داریوش_آشوری است. او اندیشمند، مترجم و زبانشناس ایرانی و مؤلف دانشنامه سیاسی، فرهنگ علوم انسانی و زبان باز است.